Podkrušnohorská bowlingová liga

Propozice soutěže:

Podkrušnohorská liga se hraje systémem podzim – jaro Hlavním cílem soutěže je vytvořit dlouholetou tradici v pořádání bowligových soutěží a využití volného času sportem.Tato soutěž má být zároveň odrazovým můstkem pro vstup do amatérské bowlingové ligy.

Systém soutěže:
Zápasy jsou hrány podle platných pravidel bowlingu. Na soupisce může mít každé družstvo až sedm hráčů, samotné utkání hrají čtyři hráči. Střídání je možné vždy po odehrání celého kola, ale jen hráči, kteří jsou na soupisce, která je  platná a závazná na celý ročník soutěže. Hráči nesmí během roku nastoupit za jiné družstvo. Hráči nesmějí být registrováni bowlingovou asociací ČR. Zápas se odehraje na dvou sousedních drahách, které se po každém kole střídají s tím, že hosté mají právo výběru dráhy na první kolo.

Pravidla hry:
Přihlášená družstva budou závazně rozlosována na začátku soutěže k jednotlivým zápasům,  systémem každý s každým jednou doma a jednou venku. Sestavu před začátkem utkání určí kapitán družstva,  střídání hráče je možné po každém odehraném kole.

Bodování:
Každé družstvo získává tolik bodů, kolik vyhrálo jednotlivých kol. V případě shodného náhozu v jednotlivém kole se přidělí bod družstvu hráče s nejvyšším náhozem za dané kolo.
Na konci soutěže o celkovém pořadí rozhodne počet získaných bodů, v případě rovnosti bodů rozhodne o pořadí družstev vyšší rozdíl ve skóre.

Povinnosti družstev:
Zaznamenávat si výsledky jednotlivých zápasů a kontrolovat je s oficiální tabulkou, která bude vedena na internetu (https://moskvazatec.cz).  Možné zjištěné neshody ihned hlásit níže uvedenému p. Miloši Bakovi.
Kapitáni hlásit výsledky zápasů formou SMS nebo e-mailem  vždy do konce týdne (jednoho hracího kola) a to p. Miloši Bakovi na mob. –  603 256 863 nebo na e-mail milosbako@volny.cz

Při odstoupení ze soutěže družstvo ztrácí nárok na vrácení účastnického poplatku.

Momentálně soutěž neprobíhá-pokud by měli družstva zájem o tuto soutěž ,kontaktujte p W.Enderse -415 728215