Dětský kroužek bowlingu

Přihlašte své děti do bowlingového kroužku!

Kroužek se konná každou středu od 15:00 hod.

Přihlásit se mohou děti od 8 do 15 let.

Přihlášky je možno vyzvednou každý den od 16:00 hod. v bowlingovém centru.

Bowling je po dobu tréninků čistě NEKUŘÁCKÝ!

Dětský kroužek bowlingu Žatec