Dětský kroužek bowlingu

Přihlaste své děti do bowlingového kroužku!

Kroužek se koná každou středu od 15:00 hod.

Přihlásit se mohou děti od 8 do 15 let.

Přihlášky je možno vyzvednou každý den od 16:00 hod. v bowlingovém centru.

Dětský kroužek bowlingu Žatec