pozadi-horni-13

STAŇ SE MISTREM ČR V MARIÁŠI

13. 10. 2018 v KD Moskva Žatec

POD PATRONACÍ ČESKÉHO SVAZU MARIÁŠE

jidelni listek

oficiální mistrovství České republiky v křížovém mariáši

Vážení, do registračních formulářů se nám vloudila chybička, kdy bylo nutné zadat text do pole „zpráva pro nás“. Prosíme všechny, kteří odeslali registraci s prázdným tímto polem, aby odeslali registraci ještě jednou. Nyní je již možné text nezadávat. Úspěšná registrace vám bude automaticky obratem potvrzena. Všechny registrace odeslané od 30.4. již budou v pořádku přijaty.

Za vzniklý problém se všem omlouváme a děkujeme za pochopení.

 

 PROPOZICE K MISTROVSTVÍ ČR V MARIÁŠI 2018

OFICIÁLNÍ MISTROVSTVÍ ČR V  KŘÍŽOVÉM MARIÁŠI 2018 POD PATRONACÍ ČESKÉHO SVAZU MARIÁŠE

Pořadatel:  Na základě udělení plné moci ČSM-Luděk Müller , V zahradách 2207, 43801 Žatec,  IČO 46764291

Termín: sobota 13. října 2018

Místo: KD  Moskva Žatec,Podměstí 2126 43801

Organizační výbor: 

 • ředitel turnaje – Luděk Müller, tel: 777-000045, e-mail: kateva@cbox.cz           
 • zástupce ČSM – rozhodčí –  dle nominace ČSM
 • zástupci ředitele – Jiří Zíma, tel: 776-629422 
 • evidence výsledků – Jiří Janoušek,  tel. 777-281099

Přihlášky  nejpozději do 30. září 2018, pomocí ON LINE formuláře pro jednotlivce nebo družstva. ODKAZ NA FORMULÁŘE ZDE. Přihlášky budou automaticky odeslány na emailovou adresu kateva@cbox.cz

Pro platnou registraci je v přihlášce pro jednotlivce nutno vyplnt celé jméno a příjmení hráče, datum narození, místo bydliště, tel. spojení, e-mailovou adresu. V Přihlášce do soutěže družstev musí být vyplněno název družstva, jméno kapitána, jeho telefonní číslo a emailová adresa a dále pak jména dalších tří hráčů.

MČR je kapacitně omezeno účastí maximálně 320 hráčů (80 družstev). Pořadatel si vyhrazuje právo nepřijmout do turnaje hráče nebo družstva, kteří nejsou přihlášeni v řádném termínu.V případě přesahu dostanou přednost dříve přihlášení hráči a družstva po uhrazení vkladu.

Registrujte se včas! Do konce ON-LINE registrace zbývá:

 

Podmínky startu: včasné podání přihlášky, úhrada startovného, respektování podmínek pořadatele. Startují – přihlášení hráči bez rozdílu pohlaví starší 18 let. Startovné: 600,- Kč v soutěži jednotlivců, v soutěži družstev složení vkladu 100,- Kč / hráče (podmínkou účasti hráče družstva je účast hráče v soutěži jednotlivců). Startovné za družstvo může uhradit kapitán VS datum narození ddmmrr.(a do poznámky pro příjemce napíše název družstva,pokud hráč bude sólo a bude se chtít účastnit i soutěže družstev může tuto skutečnost uvést do přihlášky a pokud bude dostatečný počet takovýchto hráčů budou sestaveny družstva v pořadí dle termínu přihlášených hráčů,hráč bude informován v den konání MČR a poplatek ve výši 100,- Kč zaplatí na místě.) Startovné zahrnuje občerstvení,  snídaně, oběd, večeře,(v přihlášce vyplňte prosím výběr stravy -na ostatní konzumaci bude hráči vystaven konzumační lístek za který zaplatí při registraci na místě zálohu 300 Kč,která bude na závěr při odchodu vyúčtovaná. Obsluha má právo při vyšší konzumaci hráče požadovat další zálohu,kterou na konzumační lístek vyznačíStartovné uhraďte na č. účtu 448040481/0100 nejpozději do uzávěrky přihlášek.VS uvádějte datum narození ve tvaru ddmmrr. Pokud bude hráč po předchozím přihlášení v termínu uzávěrky přihlášek a uvede tuto skutečnost v přihlášce může zaplatit na místě.  V tomto případě je startovné 800,- Kč jednotlivci a 200,- Kč/hráč družstva. Rozlosování: bude provedeno neprodleně po ukončení prezentace a  následně bude zveřejněno v prostorách KD Moskva Žatec. Hodnocení soutěže jednotlivců: a) nižší součet umístění ze všech kol b) lepší bodový (finanční) zisk ze všech kol c) lepší umístění v posledním kole Hodnocení soutěže čtyřčlenných družstev: Do hodnocení se započítávají konečná umístění všech 4 hráčů družstva po VI. kole. Vítězem se stane družstvo s nejnižším součtem umístění, v případě rovnosti s lepší celkovou bodovou (finanční) částkou všech hráčů. Ceny pro vítěze: Vyhlášeni budou první tři v kategorii jednotlivců a první tři družstva- obdrží pohár + medaili.Od patrona ČSM obdrží vítězové jednotlivců a družstev tyto finanční odměny:

Jednotlivci:

1. místo – 6.000,- Kč
2. místo – 3.000,- Kč
3. místo – 1.000,- Kč

Minimální počet zúčastněných pro výši uvedených finančních výher musí být 100 hráčů. Pokud bude méně než 100 hráčů ponižuje se výše finančních výher o 1% za každého nezúčastněného hráče.

Družstva:

1. místo – 8.000,- Kč
2. místo – 4.000,- Kč
3. místo – 2.000,- Kč

Minimální počet zúčastněných pro výši uvedených finančních výher musí být 20 družstev. Pokud bude méně než 20 družstev ponižuje se výše finančních výher o 5% za každé nezúčastněné družstvo.

Časový program:

07:30 – 08:30 – prezence +snídaně
08:50 – 09:00 – slavnostní zahájení
09:00 – 09:50 – 1. kolo
10:00 – 10:50 – 2. kolo-svačina
11:10 – 12:00 – 3. kolo
12:00 – 13:10 přestávka na oběd
13:10 – 14:00 – 4. kolo
14:15 – 15:05 – 5. kolo
15:25 – 16:15 – 6. kolo
16:45 – 17:45 – večeře
Vyhlášení výsledků cca 18:00 hod.

Pořadatel si vyhrazuje právo upravit časový program dle skutečných časů

 PRAVIDLA MISTROVSTVÍ ČR V MARIÁŠI

 Pravidla  pro  oficiální MČR v křížovém mariáši 13. 10. 2018

 1. Hraje se šest kol po padesáti minutách, korunový volený mariáš ve čtyřech hráčích. Jelikož v každém kraji jsou preferovaná jiná pravidla („mus“), hraje se ve dvou skupinách, viz pravidla 1. skupina a pravidla 2. skupina. Konečné umístnění hráčů a družstev vzejde z výsledků obou skupin dohromady. Rozpis je přílohou propozic MČR. Pořadatel si vyhrazuje, po předchozím oznámení před začátkem hracího kola, upravit délku kola.
 2. Pořadatel má právo po předchozím napomenutí vyloučit z turnaje hráče, který ruší hru, neuznává pravidla zde uvedená, případně ústně vyhlášená pořadatelem a hráče který je „společensky“ unaven. Při rozehraném kole můžou hráči u stolu rozhodnout zda chtějí kolo s vyloučeným hráčem dohrát.
 3. Každý hráč vloží před začátkem kola do hry 100,- Kč. Po prohrání vložené částky do hry ,musí hráč dodat do hry další částku nejméně 50,- Kč.(a doplatit dluh protihráči z poslední hry pokud vznikl) Dodání oznámí protihráčům. Po skončení každého kola musí být součet částek všech hráčů u stolu 400.(pokud nebyla některým hráčem vložena další částka) Hráči, kteří vyhrají si peníze ponechávají.
 4. Peníze jsou položeny při hře vždy přímo na stole – po pravé ruce hráče. Doporučené složení částky 100,- Kč do hry je 3 x 20 Kč, 2 x 10 Kč, 2 x 5 Kč, 3 x 2 Kč, 4 x 1 Kč.
 5. Hraje se „korunový“ mariáš. Strop platby je 64,- Kč. Schválená hra je 1 Kč, červená 2,00 Kč. Bez „re“ se nehraje.
 6. Tichá sedma je za 1 Kč, červená za 2,00 Kč, hlášená vše dvojnásob. Sedmu nemůže hlásit i hráč, který ji nemá (tzv. „falešná sedma“ není povolena).
 7. Hlášená sedma a flek na hru se nehraje, ani neplatí. Hlášená sedma proti se bez fleku nehraje (platba 1 Kč, červená 2 Kč pro hráče, který hlásí sedmu proti). Flek na hru a sedma proti se hraje.
 8. Betl 5 Kč (hraje se s vyloženými kartami po 1. štychu, „kecaný“). Durch 10,- Kč, se hraje pouze sám. Durch s chytrým se nehraje.
 9. Hlášená „100 a sedm“ nemá přednost před betly a durchy.
 10. Při renoncu provinilec zaplatí všem hráčům výši vyflekované hry, minimálně však 4,- Kč (při červených 8,- Kč). Při renoncu u stovky je min. platba 16,- Kč, při červené stovce 32,- Kč.
 11. Zamíchání karet a ostatní renonci,při kterých ještě nebylo vyflekováno zaplatí provinilec 10 Kč všem hráčům u stolu.
 12. Před rozdáním se karty nemíchají, pouze snímají. První rozdává, po možném rozmíchání karet, hráč s nejnižším startovním číslem (vedoucí stolu). Karty je možno v ruce rovnat do hlášení posledního hráče. Další přerovnávání karet může být považováno za renonc. Volí se ze 4 karet, výška karty.
 13. Při zapomenutí volit může hráč hrát betla, durcha nebo červené sám.
 14. Pokud volící hráč nahlásí při povinné stovce sto na svou „20“ a u spoluhráče je celá „40“, musí spoluhráč ohlásit povinné sto a hraje se na jeho hlas. Pokud dá některý hráč flek na hru před nahlášením povinné 100, flek na hru se ruší.
 15. Hlášená stovka se platí 4,00 Kč, červená 8,00 Kč, sto deset 8,00 Kč, červené 16,00 Kč, sto dvacet 12,00 Kč, červené 24,00 Kč, sto třicet 16,00 Kč, červené 32,00 Kč. U tiché stovky (nebo stovky „proti“) se bere výše vyflekované hry jako základ krát dvě. Flek, ré = 4,00 Kč, červené 8,00 Kč, tichá stovka 8,00 Kč, červená 16,00 Kč (např. 120 je x 3, tedy 24,- Kč, červené 48,- Kč)
 16. Při jakémkoliv protestu se dává přednost dohodě hráčů u stolu. Když se hráči nedohodnou, rozhoduje s konečnou platností vrchní rozhodčí.
 17. Z vyjádření hráčů musí být jednoznačně patrno, jaká hra se bude hrát (např. 100 proti, 7 proti). Pozdější vyjádření je neplatné. Hlásí se postupně, dohlašuje se až k hráči, který se ještě může k hlášení vyjádřit. Opakované předčasné hlášení může být považováno za renonc.
 18. Při reklamaci zapsaných výsledků musí být složena kauce 100,- Kč, která bude v případě oprávněné stížnosti vrácena. Stížnost je oprávněná pouze v případě, že hráč má na stolovém lístku uvedeny jiné údaje, než mu byly zapsány do výsledků. Je – li stížnost neoprávněná, propadá částka pořadateli.
 19. V průběhu hry lze požádat o nahlédnutí do posledního štychu, pokud nebylo ještě vyneseno. Při podezření na renonc po vynesení možno „odložit“ štych stranou.
 20. V případě špatného rozdání, na které se přijde až v průběhu hry, se hra ruší od samého začátku, včetně všech fleků. Špatné rozdání není považováno za renonc, pokud k němu nedochází opakovaně nebo úmyslně.
 21. V případě, že některý hráč odhodí v průběhu hry nesprávný počet karet (2 nebo žádnou) a přijde se na to až v dalším průběhu hry (karta mu chybí nebo přebývá a ostatní mají stejně), zaplatí renonc.
 22. Hráč, který má v ruce loženou hru, může po schválení hry a ukončeném flekování karty vyložit na stůl. Totéž může učinit v průběhu hry. Pokud ale nemá pravdu, jedná se o renonc.
 23. Je zakázáno skládat hlasy při sehraném štychu na sebe.
 24. Je zakázáno samostatně prohlížet vlastní odehrané štychy. Zpět do štychů se lze dívat pouze při společné kontrole renoncu nebo do posledního štychu před vynesením.
 25. Po skončení herního kola mohou hráči opustit stůl až po součtu, zápisu a odevzdání stolového lístku rozhodčímu. Pozdější reklamace proti zápisu se nepřipouští. Pořadatel si vyhrazuje právo poměrně upravit nesouhlasící nahrané částky a celkový součet tak, že ve prospěch hráče s nejnižší nahranou částkou, bude připsána nebo odepsána částka v poměru 4 : 2 : 2 : 2. Za správné vyplnění stolového lístku zodpovídá vedoucí stolu, hráči si zkontroluji svoje zapsané body (částky).
 26. Není-li stůl kompletně obsazen čtyřmi hráči, nehraje se a hráči v daném kole získávají do celkového hodnocení: nepříchozí hráč 4 místo a částku 0 Kč,pokud se nezúčastní  další hráč je v pořadí horší ten kdo má momentálně nahráno méně peněz v případě rovnosti vyhraných peněz jsou oba 4 s částkou 0 Kč. Ostatní hráči,kteří budou u stolu skončí v pořadí podle aktuálního stavu výhry(větší stav výhry=lepší v pořadí), v případě rovnosti výhry se o pořadí sejme a lepší v pořadí bude ten kdo sejme vyšší kartu.Výše výhry peněz v daném kole bude rozdělena částka nezúčastněného hráče(hráčů)zaokrouhlená směrem dolů.

PRAVIDLA PRO 1. SKUPINU – HRAJE SE JEDNOHLAVÝMI KARTAMI:

Pravidla pro 1. – 3. kolo:
Hraje se trhák mus a „povinná 100“ (ne pro „samce“), včetně betlů a durchů.

07:30 – 08:30 – prezence + snídaně
08:50 – 09:00 – slavnostní zahájení
09:00 – 09:50 – 1. kolo
10:00 – 10:50 – 2. kolo – svačina
11:10 – 12:00 – 3. kolo
12:00 – 13:10 přestávka na oběd

Pravidla pro 4. – 6. kolo:
Hraje se pouze „povinná 100“ (ne pro „samce“), včetně betlů a durchů.

12:00 – 13:10 přestávka na oběd
13:10 – 14:00 – 4. kolo
14:15 – 15:05 – 5. kolo
15:25 – 16:15 – 6. kolo
16:45 – 17:45 – večeře
Vyhlášení výsledků cca 18:00 hod.

PRAVIDLA PRO 2. SKUPINU – HRAJE SE DVOUHLAVÝMI KARTAMI:

Pravidla pro 1. – 3. kolo:
Hraje se pouze „povinná 100“ (ne pro „samce“), včetně betlů a durchů.

07:30 – 08:30 – prezence + snídaně
08:50 – 09:00 – slavnostní zahájení
09:00 – 09:50 – 1. kolo
10:00 – 10:50 – 2. kolo – svačina
11:10 – 12:00 – 3. kolo
12:00 – 13:10 přestávka na oběd

Pravidla pro 4. – 6. kolo:
Hraje se beze všech povinností, včetně betlů a durchů.

12:00 – 13:10 přestávka na oběd
13:10 – 14:00 – 4. kolo
14:15 – 15:05 – 5. kolo
15:25 – 16:15 – 6. kolo
16:45 – 17:45 – večeře
Vyhlášení výsledků cca 18:00 hod.

Pokud bude v některé skupině méně než 32 hráčů, má pořadatel právo sloučit obě skupiny do jedné a to do té, kde bude více přihlášených hráčů.

DŮLEŽITÉ INFORMACE – UBYTOVÁNÍ, REZERVACE

Možnosti ubytování:

Vyšší standart:
Partnerský hotel Zlatý lev-kontakt 776-338000, e-mail:  recepce@zlaty-lev.cz Při nahlášení, že se zúčastníte MČR v mariáši obdržíte 10% slevu.

Střední typ ubytování:
Penzion U Parku-kontakt 731-535823,e-mail: penzionuparku@seznam.cz Při nahlášení, že se zúčastníte MČR v mariáši obdržíte 10% slevu.

Turistická ubytovna:
TJ sever Žatec-kontakt -607022048 e-mail: tjseverzatec@seznam.cz

 

Možnost rezervace u mariášového stolu:

Připravili jsme pro Vás možnost objednat si místo u mariášového stolu pro partu i jednotlivce.

Jedná se o možný trénink den před MČR v mariáši,tedy 12.10.2018 od 19 hod v KD Moskva Žatec. Stačí pokud se rozhodnete vyplnit rezervaci v přihlášce,uvést čas,počet hráčů,(pokud chcete hrát jako parta-družstvo uveďte počet hráčů)výši hry(1 Kč nebo 5 Kč, křížový mariáš dle pravidel MČR)Pořadatel Vás umístní dle přihlášených k jednotlivým stolům dle výše požadované hry a počtu zájemců,dále Vás bude kontaktovat po uzavření registrací tedy po 30.9.2018 a sdělí Vám hodinu a spoluhráče (pokud si stůl neobjednáte jako družstvo) případně sdělí další informace ke hře.

Pro hráče,kteří si udělají rezervaci u mariášových stolů na 12.10.2018  bude na tento večer poskytnuta 20% sleva z konzumace v restauraci.Pokud dorazíte a uděláte si prima víkend i s partnerem případně kamarády,kteří nebudou hrát mariáš poskytneme těmto 20% slevu na bowling (nutná rezervace předem s nahlášením“ hesla mariáš “ na tel. 415 728 215)

Hráč, který tento večer vyhraje nejvíce peněz obdrží karton žateckého piva!!!!

ON-LINE REGISTRACE PRO MISTROVSTVÍ ČR V MARIÁŠI 2018

REGISTRACE PRO JEDNOTLIVCE

REGISTRACE PRO DRUŽSTVA

TURNAJ PROBĚHNE POD PATRONACÍ ČESKÉHO SVAZU MARIÁŠE.

Přihlášení jednotlivci – SKUPINA 1

1. Robert Russ, družstvo Krušnohorci
2. Jaroslav Pecháč, družstvo Krušnohorci
3. Emil Tyšer, družstvo Krušnohorci
4. Štefan Boleček, družstvo Krušnohorci
5. Petr Volek, Praha 10
6. Petr Mazzolini,družstvo Junior Teplice
7. Pavel Rokos,družstvo Junior Teplice
8. Jaroslav Bašus,družstvo Junior Teplice
9. Vítězslav Srp,družstvo Junior Teplice
10.Zdeněk Mašín.Malé Kyšice
11.Václav Jedlička,Praha 9

Přihlášení jednotlivci – SKUPINA 2

1.Zdeněk Kužel ml.,družstvo Draci Trutnov
2.Zdeněk Kužel st.,družstvo Draci Trutnov
3.Pavel Čermák, družstvo Draci Trutnov
4.Martin Khol ,družstvo Draci Trutnov
5.Radek Machač
6. Miroslav Seifert, Stašov
7.Josef Budiš,družstvo Orličáci
8.Josef Neškudla,družstvo Orličáci
9.Pavel Beneš,družstvo Orličáci
10.Milan Šulc,družstvo Orličáci
11.František Pacholík,Kunčice
12.Standa Nedomlel,družstvo Trikaři Trutnov
13.Milan Duháček,družstvo Trikaři Trutnov
14.Aleš Jirutka,družstvo Trikaři Trutnov
15.Jiří Trikalinos,družstvo Trikaři Trutnov
16.Zdeněk Semerák,družstvo Bombarďáci Trutnov
17.Miloš Chládek,družstvo Bombarďáci Trutnov
18.Jan Šoška,družstvo Bombarďáci Trutnov
19.Michal Haščákdružstvo Bombarďáci Trutnov,

 

 Seznam přihlášených družstev

1. Krušnohorci – Robert Russ, Jaroslav Pecháč, Emil Tyšer, Štefan Boleček
2. Draci Trutnov- Zdeněk Kužel ml., Zdeněk Kužel st.,Pavel Čermák,Martin Khol
3. Junior Teplice-Pavel Rokos,Petr Mazzolini,Jaroslav Bašus,Vítězslav Srp
4.Solo hráči č.1.-(2 skupina)Radek Macháč,Frantiček Pacholík
5.Orličáci- Josef Budiš,Josef Neškudla,Pavel Beneš,Milan Šulc
6.Trikaři Trutnov- Jiří Trikalinos,Standa Nedomlel,Aleš Jirutka,Milan Duháček
7.Bombarďáci Trutnov-Zdeněk Semerák,Miloš Chládek,Jan Šoška,Michal Haščák
8.Solo hráči č.2-(1 skupina)-Václav Jedlička

 SPONZOŘI A MEDIÁLNÍ PARTNEŘI MISTROVSTVÍ ČR V MARIÁŠI 2018

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI:

SPONZOŘI:

hOTEL ZLATÝ LEV

MISTROVSTVÍ ČR V MARIÁŠI 2018 – 13.10. – KD MOSKVA ŽATEC